My Secret Garden

夢境野鹿

兩顆總重 0.07克拉明亮型切割紅寶石;

總重 0.22克拉明亮型切割鑚石;

18K(750) 玫瑰金;

尺寸約為 58.5mm X 23.8mm。

非現貨需 25~35 工作天訂製
TW$122,000


Product Name

TW$122,000
-1
122000
10
4
cht
+加到希望清單
×移出希望清單
TW$